Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh từ ngày 01/7 đến ngày 15/7

16-07-2021 15:09

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, trong 15 ngày qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phòng chống dịch:

*Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3063/UBND-KGVX về đồng ý phương án đưa người lao động từ khu cách ly tập trung về địa phương nơi cư trú.

Theo đó UBND tỉnh đồng ý với phương án đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ đưa người lao động sau khi kết thúc 21 ngày cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh trở về địa phương nơi cư trú. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện đưa các trường hợp trên trở về địa phương nơi cư trú đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

*Ngày 07/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3143/UBND-KGVX tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị:

Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên kiểm tra, gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở với việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và của tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, không để tình trạng tập trung đông người tại các địa điểm công cộng; kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ ăn uống không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tiếp tục thực hiện rà soát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp, Phú Yên… và vùng có dịch của các tỉnh, thành phố khác (theo thông báo của Bộ Y tế) đến tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ đạo các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 kiểm soát chặt chẽ các trường hợp từ vùng có dịch đến tỉnh Thái Nguyên. Tạo điều kiện lưu thông nhanh đối với các xe vận chuyển hàng hóa từ các vùng không có dịch và các xe vận chuyển hàng hóa từ vùng có dịch khi đã đảm bảo các yêu cầu phòng dịch theo quy định, tránh gây ùn tắc giao thông.

Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng; tuân thủ nguyên tắc phát hiện sớm - cách ly ngay, phong tỏa diện hẹp - khoanh vùng diện rộng; đánh giá đúng mức độ nguy cơ và áp dụng biện pháp hành chính tương ứng để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp định kỳ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên cho người lao động theo chỉ đạo của Bộ Y tế và quản lý chặt chẽ việc khai báo y tế của người lao động thường xuyên ra vào tỉnh Thái Nguyên.

*Ngày 07/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3142/UBND-KGVX về tăng cường kiểm soát, phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh.

Thực hiện Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch của các tổ chức, cá nhân có liên quan và thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định.

*Ngày 08/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3182/UBND-KGVX về khẩn trương rà soát người từ các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp đến tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tăng cường kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp từ các địa phương khác đến tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là từ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng; yêu cầu lái xe và từng người trên xe phải khai báo y tế trung thực, cung cấp thông tin đầy đủ; kịp thời áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 theo quy định.

2. Chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng khẩn trương thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; kịp thời phát hiện, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng đến tỉnh Thái Nguyên; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có biểu hiện bao che, không khai báo hoặc khai báo không trung thực, không thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19.

3. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí chỉ được phục vụ khách từ 5h00’ đến 22h00’ hằng ngày.

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc, triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

* Ngày 14/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3271/UBND-CNNXD về đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố thị xã theo chức năng, nhiệm vụ triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo ổn định ở mức cao nhất cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và chỉ đạo của UBND tỉnh.

*Ngày 14/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3281/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1, người từ vùng có dịch Covid-19 đến tỉnh Thái Nguyên và người nhập cảnh. Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/ nơi lưu trú từ 7 ngày lên 14 ngày tiếp theo sau thời gian kết thúc cách ly tập trung.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị:

- Tăng cường chỉ đạo công tác rà soát, cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Phú Yên, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Bắc Ninh… và vùng có dịch của các tỉnh, thành phố khác (theo thông báo của Bộ Y tế) đến tỉnh Thái Nguyên.

- Tuyên truyền, vận động người dân Thái Nguyên đang làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội (nhất là tại Công ty SEI, Công ty MOLEX…) và các vùng có dịch của các tỉnh, thành phố khác chủ động bố trí ở lại địa phương nơi làm việc; trường hợp cần thiết phải trở về tỉnh Thái Nguyên phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

- Chỉ đạo các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch, Tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường kiểm soát chặt chẽ các trường hợp từ các vùng có dịch đến tỉnh Thái Nguyên; kịp thời áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 theo quy định; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có biểu hiện bao che, không khai báo hoặc khai báo không trung thực, không thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thông tin công khai các địa điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh để thuận tiện cho người dân, người điều khiển phương tiện vận tải, vận chuyển hàng hóa có nhu cầu thực hiện xét nghiệm khi đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các lĩnh vực công tác khác, UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo nổi bật là:

*Ngày 12/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3202/UBND-TH về triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra, đặc biệt là triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021. Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh: Quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; bảo đảm hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh. Xây dựng các phương án duy trì sản xuất kinh doanh; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Sở Y tế: Triển khai, thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, tập trung cho các đối tượng ưu tiên, trong đó có các đối tượng thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp và trong các ngành thương mại, dịch vụ.

3. Về việc giải ngân vốn đầu tư công: Thực hiện nghiêm các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 100% kế hoạch vốn được giao, trong đó đến 30/9/2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra.

*Ngày 01/7, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3039/UBND-TH về việc nâng cao chất lượng tham mưu của các sở, ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai một số nội dung sau:

Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ quy định liên quan đến ngành, lĩnh vực để chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của UBND tỉnh; chủ động giải quyết các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân ngay từ cơ sở; kịp thời tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nắm chắc tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao (gồm cả những công việc đã phân công cho cấp phó), đảm bảo sự thống nhất trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung tham mưu, đề xuất, xin ý kiến (gọi chung là tham mưu) với UBND tỉnh.

Các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị, địa phương chủ trì thực hiện thì có trách nhiệm triển khai, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo chất lượng, đầy đủ nội dung theo yêu cầu, đúng thời gian quy định.

Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trực tiếp cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương thì người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản triển khai nhiệm vụ và văn bản báo cáo, tham mưu, không được ủy quyền cho cấp phó. Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành nhưng quá hạn hoặc quá hạn chưa hoàn thành mà không có lý do chính đáng, khách quan: Giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh phối hợp với Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm cơ sở bình xét, đề xuất thi đua khen thưởng trong năm đối với các tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giao Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp; chủ động tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác tham mưu của các sở, ban, ngành, địa phương với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

*Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3050/UBND-CNNXD về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo dự báo, thời gian tới, tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài và có nhiều diễn biến bất thường, nhiều khu rừng trên địa bàn tỉnh có nguy cơ cháy cao gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường, gây ảnh hưởng lớn đến tính mạng, tài sản  đời sống của người dân; để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về cháy rừng gây ra trong thời gian tới UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã, các sở ban ngành liên quan nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh.

*Ngày 14/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3266/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2163/LĐTBXH-NCC ngày 09/7/2021, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) đảm bảo phù hợp, an toàn, thiết thực, hiệu quả.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2166/LĐTBXH-NCC ngày 09/7/2021, tổ chức tuyên truyền, thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; hoàn thành trước ngày 27/7/2021.

* Ngày 13/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3245/UBND-NC về triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, truyền thông tại địa phương tuyên truyền sâu, rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Các sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

3. Yêu cầu chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng động. Tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

4. Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Thu Hà (tổng hợp, biên tập)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6270

Tổng truy cập: 870055